Đã hoàn thành

I need 5000 fans on facebook

I need 5000 fans on facebook

There are 5 pages of facebook. (1000 fans for each page)

The fans must be 100% real people. (fans around the world)

Clarification:

I need this in 3 days.

I'm not going to grant administrator privileges.

I will provide the links only (url facebook pages)

Kĩ năng: Quảng cáo, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, YouTube

Xem nhiều hơn: i need marketing, facebook administrator, administrator facebook, need 100 fans, need 5000 facebook, facebook marketing administrator, 5000 page fans, facebook 5000 page, page 5000, 5000 page, 5000 page facebook, 100 real facebook, facebook page 5000, need real fans, 5000 facebook page, need facebook links, facebook world, 5000, 1000 links facebook, 1000 fans page, page 5000 facebook, 5000 fans days, need links 1000, Networking administrator, facebook pages 5000

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Leon, Nicaragua

ID dự án: #1029951

Được trao cho:

ifaas001

==== a simple task for me,, please check my PM ====

$30 USD trong 2 ngày
(38 Đánh Giá)
6.6

6 freelancer đang chào giá trung bình $86 cho công việc này

lancerboy1206

======== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ====

$135 USD trong 5 ngày
(2713 Nhận xét)
9.0
suvro4

please cheek pm

$150 USD trong 3 ngày
(190 Nhận xét)
6.3
fbpvaforsale

Let's Start

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.6
zohaahmed

hi sir im ready now please pm me thankx

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
iobltd

Sir Please Check PMB. thanks

$120 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0