Đã Đóng

Need 2k like in 20hrs

I need 2k facebook like in a facebook page in 20hrs. Budget is limited. Do not bid over $10

Thank you

Happy bidding

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem thêm: happy bidding text, happy bidding french translator, 2k, happy bidding spam, animated gif thanks looking happy bidding, thank letter bidding project, word template bid thank, happy bidding logo, happy bidding myspace graphic, bid thank time, happy bidding graphic

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Bogra, Bangladesh

Mã Dự Án: #1672040

10 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

moonkhanxp

I am ready for this [url removed, login to view] me immediately work will start.

$7 USD / giờ
(39 Đánh Giá)
5.5
Reza987654321

Pm Sent. Thanks

$10 USD / giờ
(52 Đánh Giá)
5.0
tanvirhmd109

Check Inbox for more details.

$5 USD / giờ
(16 Đánh Giá)
4.6
peculiarsmiles

100% Satisfaction Granted. Please Check PMB.

$5 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
0.7
Williamrrr

PLEASE SEE PM

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
SMsamad

I want to do this.

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
sevendum

I will give you the like as desired. You will not spend much money and time

$6 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.0
Gastton

2k Fans for 60 minutes.

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.0
freelancerfrombd

Plz see your PM

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Sentiasa

I guess you are looking for REAL fans, so you need someone with Active Facebook Fan Page with Real Fans :)) check.. PM

$10 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0