Đang Thực Hiện

Need 3k USA fans

hi

I need 3k USA fans immediately

Low Bidder and and fast supplier will get the project

Thanks

RAFE

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: need supplier usa, fast usa, social fans supplier, social marketing usa, need usa supplier, rafesume, usa friend need, fans supplier, usa fans, supplier project order sql

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) Khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1670688

Đã trao cho:

freelancer363

plz give me the project

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

geekydeveloper

Hello Mate, We have 6 years of experience of core development and we have Experienced team. Please check our PMB for brief details.

$50 USD trong 2 ngày
(190 Đánh Giá)
7.6