Đã hoàn thành

Need 3k USA fans

Được trao cho:

freelancer363

plz give me the project

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

geekydeveloper

Hello Mate, We have 6 years of experience of core development and we have Experienced team. Please check our PMB for brief details.

$50 USD trong 2 ngày
(190 Nhận xét)
7.6