Đã Đóng

NEED Youtube views now

I need wholesale prices for the following set of views

5000

10000

15000

20000

50000

100000

I want all the views masked so Youtube does not display the location of where the views come from. Please do not apply for this job if your view location can be seen

Many thanks

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter, YouTube

Xem nhiều hơn: youtube prices, 20000 views youtube, wholesale marketing, views, view youtube, 15000, marketing location, set youtube, 50000 youtube views, 5000 view, youtube views 100000, 20000 youtube views, youtube views youtube views youtube views, need 20000 youtube views, 100000 youtube views, can youtube views, youtube internet, can views youtube, youtube views job, 5000 views, need views youtube, 10000 youtube views, internet marketing youtube, 15000 youtube views, youtube 10000

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #1020054

7 freelancer đang chào giá trung bình $98 cho công việc này

fyuzm

i am ready for this job plz check the pm.

$30 USD trong 1 ngày
(47 Nhận xét)
6.5
lancerbd89

Dear sir , please cheek PMB

$100 USD trong 10 ngày
(112 Nhận xét)
5.8
seoseekers

Please see PMB for more details

$100 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
yanyan2010

Please read personal message

$80 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tihic

i am ready for this job.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tijosun

5000 views ...

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
EllyJetson

I got this. Im online 75% of my 48 hour days promoting. Its simple as A, B, C.

$175 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0