Đã Trao

Need 10k Youtube Views.

Hi,

Freelancer i need 10k YouTube views in my 3 page blow:

1. 1ST video needs 6000

views: [url removed, login to view]

2. 2nd video needs 2500 views:

[url removed, login to view]

3. 3rd video needs 1500 views:

[url removed, login to view]

Its urgent! So plz bid if you can provide me within 24 hours.

Thanks

noyon47

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter, YouTube

Xem thêm: youtube marketing freelancer, youtube video freelancer, youtube freelancer, youtu, page 10k, youtube views video, 2500 youtube views, can youtube views, hours youtube views, youtube 10k views, need 2500, youtube youtube youtube youtube, youtube hours, need views youtube, blow, 10k video views, 10k youtube views, youtube 2500 views, 10k views youtube video, 10k views, need views youtube facebook, views views youtube, views 10k, youtube urgent, Page views

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Comilla, Bangladesh

Mã Dự Án: #1669064

2 freelancer đang chào giá trung bình $3/giờ cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$2 USD / giờ
(1381 Đánh Giá)
8.2
FreelancerN70

===check pm please===

$5 USD / giờ
(228 Đánh Giá)
6.6
iamqasimaslam

Pm Send Sir

$4 USD / giờ
(3 Đánh Giá)
2.0