Đã Đóng

10,000 real australia fans need only

We need 100% real australia fans in my page

Please bid with your rates and number of fans how many you give me in 24 hrs

We need one million fans of australia only

Happy Bidding

sky pe

team. workk

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: c++ pe internet, australia, australia c, australia marketing, need 100 fans, fans million, marketing australia, fans rates, fans need, million fans, need fans fan page, need fans, need fans youtube myspace, rates social networking, rba australia real gdp growth rate graphs 2008, internet marketing australia, need million please, 100 real, social networking rates, need million

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) new jersy, Pakistan

Mã Dự Án: #1602726

3 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

asmavirgo

plz check pmb!

$50 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.2
socialservice13

Below is the list of services that I provide: ------------------------------ Fake non-targeted Facebook Likes: 700 for $10 ------------------------------ Real non-targeted Twitter Followers: 50 for $5 Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Landoninfotech9

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0