Đang Thực Hiện

1000 Targeted Twitter Followers

Hi all,

I need 1000 Targeted Twitter followers from SINGAPORE and preferably above the age of 18

1. All of them must be real followers and responsive.

2. All of them must have at least 20 followers

3. You will be paid only after all 1000 followers are seen

4. Budget is $50-100 (best price wins)

Give me a time frame and whatever you need

Happy bidding!

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: 1000 targeted followers, 1000 targeted twitter followers, Twitter Followers, TARGETED, targeted twitter followers, targeted followers, real followers, followers, best wins, 100 followers will, give followers, age twitter, real time responsive, paid followers twitter singapore, followers singapore, twitter age, targeted twitter real followers, singapore followers, need real followers twitter, responsive social networking, real singapore, 1000 followers, twitter followers real, targeted internet marketing, need 1000 followers twitter

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1073833

Đã trao cho:

snuvaa

Please check PM, Thanks

$70 SGD trong 15 ngày
(300 Đánh Giá)
7.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

nasirxp

Dear Sir, Please see Privet MB.......

$80 SGD trong 15 ngày
(39 Đánh Giá)
5.4
UrmanSoft

hello, we can easily do this job for you..Plz Check PMB..!!

$60 SGD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0