Đã hoàn thành

2000 United arab Emirates Facebook Fans needed

2000 United arab Emirates Facebook Fans needed

no admin access will be given

tell me how many days you need to complete this

accounts need to be real...

tell me your price...

and proof of experience

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: emirates facebook, united, United Arab Emirates, emirates, arab, 2000, facebook access, facebook admin access, need 2000 fans, need access facebook, facebook arab, 2000 facebook, facebook accounts needed, fans arab, 2000 fans, fans needed, marketing admin, arab fans, arab facebook, facebook marketing needed, 2000 facebook accounts, admin facebook , access facebook, tell facebook, facebook 2000

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Montreal, Canada

ID dự án: #1047214

Được trao cho:

rony47

===============Dear sir, Could U pl z check PM 4 more details, Thank x.===============

$40 USD trong 12 ngày
(1422 Đánh Giá)
8.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

MyFacebook

Plz CHK PM

$40 USD trong 2 ngày
(23 Nhận xét)
5.1
james210

please see your inbox msg

$50 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0