Đang Thực Hiện

10,000 United States Facebook Likes

I need 10,000 United States Facebook likes, must be united states and show as United States in Insights.

Thanks.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: united, united states, united states likes, facebook insights, facebook united states

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Baltimore, United States

Mã Dự Án: #1636472

Đã trao cho:

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(2905 Đánh Giá)
8.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

======== Please check PMB for more details and best offer. Thanks. ====

$30 USD trong 1 ngày
(2682 Đánh Giá)
9.0
aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

$30 USD trong 5 ngày
(138 Đánh Giá)
6.7