Đang Thực Hiện

20,000 United States Facebook Likes

I need 20,000 United States Liked, they must show as United States under Insights

I will pay $8 per 1k

Thanks,

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: united, united states, united states likes, facebook insights, facebook united states, facebook liked, pay likes, videochat room states united

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Baltimore, United States

Mã Dự Án: #1622795

Đã trao cho:

BSUS60

Plz check pm

$30 USD trong 5 ngày
(335 Đánh Giá)
7.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $64 cho công việc này

rony47

==========Dear sir, I have request U 4 check PM before award anyone, I will never let you down, Thank x.==========

$30 USD trong 7 ngày
(1449 Đánh Giá)
8.1
RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 3 ngày
(1005 Đánh Giá)
7.9
yousuf

SEO Consultant here, have passed 5 years in marketing and Doing Freelance jobs from 1 year. Take a look on private message for further details.

$30 USD trong 3 ngày
(13 Đánh Giá)
3.8
Elinfotech

please check pmb

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0