Đã Đóng

Outbound sales call script

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

mahesh76

Hi.. I was heading a Sales team and already possess the above mentioned requirement.. Please advise how we can take this forward.. Thanks

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0