Đang Thực Hiện

need facebook subscriber 18k verry urgent

hi freelancer . i need 18k facebook subscriber for 3 page per page need 6k. who can provide me ? please contact PM. please series parson bid there . thanks .

regard

sujon roy

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Twitter

Xem thêm: roy freelancer, page marketing facebook freelancer, sujon, subscriber, page need, need subscriber facebook, facebook per page, freelancer series, need contact facebook, need facebook subscriber, showpnoshiriit, freelancer twitter facebook, need subscriber, facebook subscriber, need facebook urgent, need cms bid, poker facebook need java, business letter thanks bid, need write bid, facebook need friends, need someone bid work, need someone bid ebay

Về Bên Thuê:
( 84 nhận xét ) Dinaj pur.Rong pur, Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1711896

Đã trao cho:

hogan14

please check pmb

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0