Đã Hủy

Need 4000 Youtube Likes

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

FreelancerN70

===check pm please===

$30 USD trong 1 ngày
(269 Nhận xét)
6.7
marimphil

========please check pm thanks==========

$30 USD trong 5 ngày
(25 Nhận xét)
4.7
tim687

Hello, I can deliver 4000 likes on youtube video in just 1 day, you get then 4000 views for free, because it needs to open the videopage before it can like the video. You can ask for a free sample if you want, and i Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0