Đang Thực Hiện

Private project 4 for krishoban

Private facebook project for krishoban. Will provide the details privately. Hope to see great results.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Twitter

Xem thêm: facebook project, krishoban, twitter marketing project, aegt, private marketing project, private twitter project, private facebook, datadepot biz great results, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) BELLEROSE, United States

Mã Dự Án: #1716705

Đã trao cho:

kirifm

As discussed...........

$80 USD trong 2 ngày
(325 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $128 cho công việc này

Paplu84

Hi, I want this project Please send me all the details.

$175 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0