Đang Thực Hiện

5K twitter followers needed

I need 5,000 Twitter followers to one twitter account

Requirements:

- Must follow all Twitter rules and guidelines

- All must be active Twitter users

- Followers must be real people

- No fakes, no bots or automated programs and no spam

If our accounts get deleted you will not receive any money...

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Twitter

Xem thêm: get followers, followers, account followers, followers needed twitter, spam twitter, active followers, need followers account, active twitter, need real followers twitter, real active twitter follow, twitter followers bots, real accounts followers, people twitter, followers twitter follow, need followers twitter account, need active followers, real active followers bots, money twitter followers, twitter followers real, 000 account twitter real, real active twitter followers, twitter account followers, active twitter followers, need 000 twitter followers, need real followers

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) istanbul, Turkey

Mã Dự Án: #1075680

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

drubo999

Thnx for invitation. Plz check my PMB. Thnx

$30 USD trong 5 ngày
(718 Đánh Giá)
7.8