Đã hoàn thành

YouTube Package - Views, Ratings, Comments, Subscribers, Fav

Hi,

I need:

* 25,000 Video views (No more than 30-40 days)

* 100 Subscribers

* 100 Video Comments

* 100 Video Favorites

* 100 I Like Ratings

==============================

This is a pretty simple project, please bid low.

Thanks

==============================

NOTE: You will not be paid if the video/channel gets banned.

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Chiếu video, Dịch vụ video, YouTube

Xem nhiều hơn: youtube package views, video marketing youtube, 100 subscribers, youtube comments, views, video views, paid comments youtube, 100 youtube channel views, 000 youtube subscribers, comments thanks, channel views subscribers, paid youtube comments, youtube subscribers days, channel package, youtube video channel, thanks comments, paid comments, subscribers youtube channel, comments comments video, need subscribers youtube, views youtube days, youtube subscribers need, youtube favorites ratings, youtube video marketing project, video views youtube

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Leicester, United Kingdom

ID dự án: #1039439

Được trao cho:

imdadulhaq

I am ready to start.

$70 USD trong 40 ngày
(24 Đánh Giá)
4.9

6 freelancer đang chào giá trung bình $152 cho công việc này

lancerboy1206

==== Hi, Thanks for the invitation. Lets start. =====

$210 USD trong 40 ngày
(793 Nhận xét)
8.0
aimthemask

Hi , Will complete this in 3 Days total !

$250 USD trong 3 ngày
(124 Nhận xét)
7.5
RockingExpert

PM sent....

$30 USD trong 40 ngày
(905 Nhận xét)
7.9
latiwaw

Please select me

$150 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mrdataentry

I'm ready 4 it PM me If U interested>>> best rgard Sayed

$200 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0