Đã Đóng

Youtube Views Need $0.75 /1k

Hello,.

I'm looking for youtube views supplier that I can give him all my orders.

I have daily 10 to 15 orders of 5k to 10k each link

Pay will be no more than $0.70 for 1k

Remember one thing pay will be only every time when you complete 100k views immeidatley pay , No milestone, NO upfront an dNo any kind of advance

Happy Bidding ...

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Dịch vụ video, YouTube

Xem thêm: bidding youtube, can give 10k, supplier youtube, need 100k views youtube, need 100k views, looking supplier youtube views, youtube views video, supplier youtube views, 100k youtube video views, 10k views youtube pay, youtube views 100k, need 20000 youtube views, bidding youtube views, can youtube views, youtube 10k views, 100k views, need youtube views supplier, need views youtube, youtube 100k, need real youtube views, need 250k youtube views, need 50k youtube views, 10k video views, 10k 100k, 10k youtube views

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) punjab, Pakistan

Mã Dự Án: #1733455

4 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

itprojohan

i want this project pls ....

$70 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
JRrYH2JmaQ

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
patrycjah

hi! I'm a new freelancer, but I can assure you that I'm a very reliable and hardworking person. Please let me show you that you'll be very satisfied with me. Best regards

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
CHGovind

Give me a chance and see the productivity.

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0