Đã hoàn thành

youtube views

Được trao cho:

PowerHunters

HI, Thanks for the invite. Our bid is for 10,000 Views over 15 days. Thanks PowerHunters

$80 USD trong 15 ngày
(116 Đánh Giá)
7.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $142 cho công việc này

mona2812

check my PM

$100 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.4
imisyed

lets start .. check pm .. thx

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jessie0444

I'm assuming a fast Internet connection is all that takes.

$30 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bobbette

I'll give your YouTube channel 10,000 unique view and real visitor

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
schneidermedia

Getting views it great, but what gets quality are having subscribers.

$250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0