Đã Trao

Internet Marketing

Need someone is has excellent skills in internet marketing. Need to draw potential customers to my online store. My online store is a women fashions boutique.

Kỹ năng: eCommerce, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội

Xem thêm: marketing need, online internet marketing, internet marketing online, online boutique, marketing plan online store, marketing packet potential customers, boutique online, women store, call potential customers, telemarketing potential customers, online draw, online marketing skills, frequency calling potential customers, potential customers coca cola, calling potential customers, cold calling potential customers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Suwanee, United States

Mã Dự Án: #1677069

1 freelancer đang chào giá trung bình $4 cho công việc này

onlineshine

Hired by the Employer

$4 USD / giờ
(353 Đánh Giá)
8.9