Đang Thực Hiện

Administrative data entry

Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information. Documents financial transactions by entering account information. Recommends financial actions by analyzing accounting options.

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet, Trợ lí trực tuyến

Xem thêm: data entry operator duties and responsibilities, administrative data entry job description, administrative data entry, data entry job accounting, administrative data entry calgary, online data entry accounting, data entry accounting toronto, teach accounting data entry, accounting data entry excel, accounting data entry sheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14897470

Đã trao cho:

munferdousi

yes Relevant Skills and Experience many Proposed Milestones ₹13888 INR - 13888

₹13888 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0