Đã hoàn thành

Ads for Picklu007

Được trao cho:

picklu007

Nice try But not enough....S

$32 USD trong 1 ngày
(58 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

lampofahouse

Hello I work in CL for 3 years... I m ready and interested to do this job. i will do 150 to 200 Live/day. Pls come PM for details. Thanks,

$30 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
5.5