Đang Thực Hiện

Ads for Picklu007

Ad project for picklu007

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: ads marketing, picklu, make project, gumtree ads postin project, gumtree ads posting project, ads viewing project, ads posting project, google ads swf project, ads magazine project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Orlando, United States

Mã Dự Án: #1027797

Đã trao cho:

picklu007

Nice try But not enough....S

$32 USD trong 1 ngày
(58 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

lampofahouse

Hello I work in CL for 3 years... I m ready and interested to do this job. i will do 150 to 200 Live/day. Pls come PM for details. Thanks,

$30 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
5.5