Đã Đóng

Affiliate Marketing , Sells

Job Description:

Affiliate marketing एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप अन्य बड़े कंपनी के प्रोडक्ट को कुछ कमीशन पर sell करते हैं और अगर आपके द्वारा उस कंपनी का प्रोडक्ट बिक जाता है तो उसके बदले में आपको वह कंपनी उसी product में से कुछ कमीशन देता है।

If you want to Work with me WhatsApp Me 9794717280

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Bán hàng, Tiếp thị, Quảng cáo, Tiếp thị đại trà

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dostpur, India

ID dự án: #35878454

2 freelancer chào giá trung bình ₹2331/giờ cho công việc này

indahnsv

Greetings! An freelancer is here to help you in customer service relationship completing your projects. I am responsible I am very punctual on quality of work. I will give you the best results with multiple revisions. Thêm

₹575 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0