Đã hoàn thành

Đi backlink cho 3 đường link của website

Job Description:

Tôi cần đi 500 backlink tay từ 500 domain khác nhau cho mỗi đường link của dự án tôi Seo liên quan đến lĩnh vực thể thao có DA trên 50 không phải từ blogspot, jimdo.

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, Search Engine Marketing, SEO

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #15678554

Được trao cho:

weblinkerseo

Dear Hiring Manager, I Have More than 8 Years’ Experience in SEO industry. I want to offer you Quality Back links from High Authority websites ..I work according to latest updates of Google: Penguin, Panda & Humming Thêm

$200 USD trong 30 ngày
(656 Đánh Giá)
8.7

5 freelancer chào giá trung bình$125 cho công việc này

debangi

I want to give you white hat methods using SEO every day update report and result 1) on page and off page optimization 2) social bookmarking 3) link building 4) Blog Commenting 5) Article Submission + Article w Thêm

$150 USD trong 30 ngày
(8 Nhận xét)
4.5
subashkumarsufol

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0