Mở

Business Development, BDE, BDM for (online Bidding)

Online bidding on various portals like Upwork, Freelancer

Generating new leads & Business through Tele Calling

Work on Direct and online marketing of web based software applications

Writing Proposal / Costing/ Negotiations/ prepare documentation

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh, Tiếp thị qua Internet, Viết đề xuất/hồ sơ nhận thầu

Xem thêm: online business development pune, online business development, online business development manager, independent marketing work bidding, toner bidding online, bidding online excel contracts, project bidding online website, animation bidding online, graphic art bidding online

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sasthamangalam, India

Mã Dự Án: #14902603

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹20139 cho công việc này

₹12500 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.1
₹27777 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0