Đã Đóng

Business Development, BDE, BDM for (online Bidding)

Online bidding on various portals like Upwork, Freelancer

Generating new leads & Business through Tele Calling

Work on Direct and online marketing of web based software applications

Writing Proposal / Costing/ Negotiations/ prepare documentation

Kĩ năng: Phân tích kinh doanh, Tiếp thị qua Internet, Viết đề xuất/hồ sơ nhận thầu

Xem nhiều hơn: online business development pune, online business development, online bidding websites business development, cover letter online business development consultant, business development online bidding experience, online business development manager, business development manager online bidding, independent marketing work bidding, online payed business development projects, toner bidding online, bidding online excel contracts, project bidding online website, animation bidding online, graphic art bidding online

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sasthamangalam, India

ID dự án: #14902603

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹20139 cho công việc này

₹12500 INR trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.1
₹27777 INR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0