Đã Đóng

Business Development Executive - Commission based job..

Job Description:

i need the Business Development Executive on Commission based . Details will be shared with winning bidder. Only expert vendors can bid

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Bán hàng, Tiếp thị, Kế hoạch kinh doanh, Phân tích kinh doanh

Về khách hàng:
( 494 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #29699571