Đã hoàn thành

CPA Leads - 100 Quality Leads

I require High quality Leads for a CPA offer. This is a Pilot Project

I need 100 leads in total, short form submits.

This must be completed within 1 week Max.

Payment will be $100

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: cpa internet marketing, internet marketing / cpa, cpa offer, offer cpa, need quality leads, leads 100, 100 short form, total quality, form leads, cpa need leads, short cpa, leads offer, internet leads, offer need cpa, cpa leads offer, project marketing leads, cpa quality, quality require marketing, short form leads, leads project, short project internet, quality leads, internet marketing leads, quality cpa leads, leads week

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Durban, South Africa

Mã Dự Án: #1018406

Đã trao cho:

vertexbd01

Lets start . Thanks for invite .

$100 USD trong 7 ngày
(104 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

fyuzm

i am ready for this job.

$90 USD trong 7 ngày
(16 Đánh Giá)
5.5