Đang Thực Hiện

CPA Leads - 25 Quality Leads

I require High quality Leads for a CPA offer. This is a Pilot Project

I need 25 leads in total, short form submits.

This must be completed within 3-4 days Max.

Payment will be $30

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: cpa internet marketing, internet marketing / cpa, cpa offer, offer cpa, need quality leads, total quality, form leads, cpa need leads, short cpa, leads offer, internet leads, offer need cpa, cpa leads offer, project marketing leads, cpa quality, quality require marketing, short form leads, leads project, short project internet, quality leads, internet marketing leads, quality cpa leads, cpa marketing leads, quality leads cpa, cpa quality leads

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Durban, South Africa

Mã Dự Án: #1007941

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

ayjamtech

please refer to Pmb... regards

$30 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
5.6