Đã Đóng

Crowdfunding Project Referral Program

Hello soon we starting crowdfunding campaign for mobile apps building for just $99 dollars we can build ios android mobile apps we can do marketing for mobile apps for getting app installs for that we need campaigner for referral program for getting backers for our project we can give $30 for every referral you get for us

Kĩ năng: Quảng cáo, Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị, Bán hàng

Xem nhiều hơn: kickstarter affiliate program, crowdfunding affiliate program, gofundme affiliate program, kickbooster for indiegogo, indiegogo affiliate program, is kickbooster worth it, kickstarter referral link, kickbooster reviews, stationery tracking program. a small project. offer?, program vehicle tracking project, matlab program genetic algorithms project, program microcontroller 8051 project, program linked list project, java program bank account project, marketing crowdfunding project, program flash actionscript project, program internet cafe project, program application mini project, java program player class project card game, hello world project eclipse jboss

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #16345114

1 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

sprakriti

Hi, First of all Heartily Congratulations on Inauguration of Your Crowdfunding Project Referral Program..!! I can help you with creating a perfect Digital Media Marketing Plan & I am like 4+ years experience wit Thêm

$55 USD / giờ
(4 Nhận xét)
3.3