email marketing

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tạo ra kịch bản email marketing sử dụng trong 1 năm

Tiếp thị đại trà Tiếp thị qua Email Tiếp thị qua Internet Tiếp thị SEO

ID dự án: #16010566

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₫975000 cho công việc này

khanrehaan382

Hello, My name is Rehaan a certified  lead generation expert,got 6+ years of experience in lead generation. I have designed a tool that makes use of API technologies and i use that to generate leads. I am fully exper Thêm

₫800000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BATOLsoft

A proposal has not yet been provided

₫800000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0