Đã Đóng

Expert Bidder

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹540/giờ cho công việc này

johnbridgen

ready to work for you on the basis of project or salary basis am from tamilnadu expecting your project soon.

₹400 INR / giờ
(2 Đánh Giá)
1.5
₹666 INR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
supriyaabburi

I am a hard working individual who has a keen interest in the field of finance I am an MBA in Finance and NSE certified market professional

₹555 INR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0