Đang Thực Hiện

2.000 facebook likes (simple button)

Greetings!

I need 2k facebook "likes" on a simple "like" button within 3 days. I do not care about the "nationality" of profiles.

Are you interested? Can you do it?

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: internet marketing facebook, need simple facebook, 000 need likes, sainiss, can likes, 000 likes, simple marketing, facebook interested, profiles facebook, viewing private facebook profiles, facebook profiles projects, simple php facebook applet, simple artist myspace profiles, simple company facebook, simple input facebook, 1000 facebook profiles

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) athnes, Greece

Mã Dự Án: #1042973

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 3 ngày
(463 Đánh Giá)
7.2