Đã Đóng

fanpage Fb

3 freelancer đang chào giá trung bình $2407 cho công việc này

Grisha97924

Hi, Dear. I am Iskhakova, freelancer developer in home. I checked your proposal carefully. I am confident. I have good experience. I can start work now and I will do asap. Regards.

$2500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TakaAlex

Hi! Very interested on your project. As a full stack developer with over 5 years' web app experience on Angular, node and Mongo, I wil be the best candidate for your project. Having rich experience to develop many P Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Datnguyenzj

Chào bạn Mình có 7 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các mảng IT bao gồm: website, designer và marketing online. Hiện tại mình hoạt động là 1 freelancer độc lập. Là Freelancer tự do, uy tín cá nhân luôn là mục t Thêm

$2222 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0