Đã Đóng

Hỗ trợ tiếp thị trên Internet

đăng tiếp thị trên các mạng xã hội như facebook ...v..

Kĩ năng: Tiếp thị từ xa

Xem nhiều hơn: v.p. marketing, h&m, h & m, ti n l, open source internet marketing software, iphone internet radio app, copy paste internet explorer forms, internet iphone usb, iphone internet usb, connect ipod touch internet computer, read internet source, internet ipod touch usb, internet writer wanted

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10690537

6 freelancer đang chào giá trung bình $21/giờ cho công việc này

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
VietHoang1995

có thời gian ol fb thường xuyên..thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội.. thích hợp cho công việc..

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
lehungphuong

Tôi thường xuyên tham gia các mạng xã hội, có một số hiểu biết về tiếp thị trên facebook, G+. Hy vọng đáp ứng được nhu cầu của bạn.

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0