Đã Đóng

Hỗ trợ tiếp thị trên Internet

Quản lý fanpage, tiếp nhận và giải thích những thắc mắc của khách hàng, viết content cho sản phẩm

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: h&m, h & m, ti n l, open source internet marketing software, iphone internet radio app, copy paste internet explorer forms, internet iphone usb, iphone internet usb, connect ipod touch internet computer, read internet source, internet ipod touch usb, internet writer wanted

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9202336

4 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

HireSeoServices

Hello , HireSeoServices have 4+ years experience in TOP SEO SERVICES and 100% effective SEO Back-links. Our SEO Services is the best way to Increase your website Rankings, traffic and major search engines (Like Thêm

$50 USD trong 30 ngày
(20 Nhận xét)
5.6
ProfitBySERP

************************Only White Hat SEO Service*********************** Hello Sir/Madam, SEO is best process of affecting visibility of website in All Major Search Engine ( Google, Yahoo, Bing..) and natural resu Thêm

$53 USD trong 30 ngày
(12 Nhận xét)
3.3
simahoang

1/ Tôi là người Việt Nam nên sẽ dễ dàng hơn trong việc trao đổi về công việc và hình thức thanh toán 2/ Tôi là chuyên viên Công Nghệ Thông Tin, việc quản lý fanpage và viết content cho sản phẩm là điều hoàn toàn nằm Thêm

$90 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tristanapn

Driving strong and sustainable financial gains through leveraging corporate potential, enhancing top-notch marketing solutions, innovative branding strategies, and dynamic corporate events. More than 7 years of so Thêm

$140 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0