Đóng

Looking for Supplier or Bulk Seller / Partner in USA and UK & Canada, Germany, France, Italy and Spain

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4444 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I am looking for some one who can bring us a big purchase supplier or being our Business partner in USA and UK to sell our products.

Please bid if you can able to supply our products in Wallmart or Take our products to Purchase Manager in All super markets.

USA, Canada, UK, Germany, France, Italy and Spain biders please make a bid

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online