Đã hoàn thành

Looking for Tumblr and Twitter Followers and Facebook Likes

I'd like to have more tumblr followers, as well as facebook likes and twitter followers. The tumblr blog in question is here:

[url removed, login to view]

I am willing to pay $10 per 1000 followers.

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: 1000 likes com, looking tumblr, twitter followers likes, blog likes, 1000 followers tumblr, twitter followers pay, 1000 twitter tumblr followers, followers tumblr, 1000 followers, looking tumblr followers, twitter followers 1000, looking twitter followers, per 1000 followers, tumblr followers, tumblr marketing followers, question facebook, blog twitter facebook, 1000 followers twitter, per twitter followers, blog tumblr, likes twitter followers, twitter 1000 followers, pay blog followers, pay 1000 likes

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Livingston, United States

ID dự án: #1660823

Được trao cho:

seomaster212

Hello sir i am ready for work kindly check pm

$30 USD trong 3 ngày
(40 Đánh Giá)
5.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(796 Nhận xét)
7.5
Rstanjim

((:Dear sir very Nice project:))i give u my best offer i promise u plz check me PmB thz:)):))

$30 USD trong 1 ngày
(156 Nhận xét)
6.0
geekydeveloper

Hello Mate, We have 6 years of experience of core development and we have Experienced team. Please check our PMB for brief details.

$30 USD trong 5 ngày
(39 Nhận xét)
5.4