Đã hoàn thành

3rd month work on the pawn shop ro

Được trao cho:

$100 USD trong 30 ngày
(484 Đánh Giá)
8.0

4 freelancer chào giá trung bình$87 cho công việc này

$60 USD trong 30 ngày
(46 Nhận xét)
6.3
$33 USD trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
3.3
$155 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0