Đã Đóng

I need Drip marketing specialist

Hi,

We are in healthcare business trying to get into corporate wellness. We require a email. marketing specialist who can help us to target the corporate market with right Communication.

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Bán hàng

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #34835262

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7000 cho công việc này

(0 Nhận xét)
1.4