Đang Thực Hiện

7 newly created craigslist phone verified accounts

I would like 7 newly created phone verified accounts. I will pay $2 dollars for each of them. This project will pay out to $14 usd. If the accounts do not work then I will not pay. Other then that it is a simple task.

Cheers

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: not verified, internet accounts, phone work, will created, usd internet, created phone, work phone, verified phone, pay phone, usd dollars, marketing phone, simple phone project, internet phone, created, phone marketing, verified accounts, phone verified accounts

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #1007866

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

expertinall

Check PM for details...

$30 USD trong 0 ngày
(74 Đánh Giá)
5.5
fizpunk

Ready, == See PM ==

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
4.1
topthisfact

Check YOUR PM

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shazahansohel

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ see PM @@@@@@@@@@@@@

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1