Đã Đóng

Provide leads who wants to open Trading and demat account

7 freelancer đang chào giá trung bình ₹10158 cho công việc này

jakifitriadi

apapun yg di perintahkan akan saya lakukan yang penting baik

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
surajkumbhalkar

4yrs experience in share market and 3 yrs experience in telephonic sales

₹11111 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mahiw

7yrs experience in sales and marketing

₹11111 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹13333 INR trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12222 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0