Đã Đóng

Rollabrella

We a product that sits on the back of wheelchairs and mobility chairs that holds umbrella on the chair

[login to view URL]

Presale campaign

Need marketing help

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Email, Marketing lan truyền, Digital Marketing, Tiếp thị

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Phoenix, United States

ID dự án: #34386137

7 freelancer chào giá trung bình$3155 cho công việc này

(833 Nhận xét)
9.9
(603 Nhận xét)
9.3
(79 Nhận xét)
7.1
(25 Nhận xét)
5.5
(1 Nhận xét)
1.9
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0