Đã Đóng

Sales and Marketing

Giúp tôi thực hiện internet marketing

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13785006

2 freelancer chào giá trung bình₫3444444 cho công việc này

GetSEOfreelancer

Hello sir , I have great knowledge of Complete SEO , Our work philosophy is focused on client satisfaction. I will give your project 3-4 hours and achieve good result within 2ed month in ranking im Thêm

₫3444444 VND trong 30 ngày
(65 Nhận xét)
5.5
LucasLucasNguyen

- Tìm kiếm đối tác, thiết lập quan hệ với KH, đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế, thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh, marketing của ban lãnh đạo, báo cáo số lượng, phản hồi từ KH và tình hình kinh doanh. - Thêm

₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0