Đã Đóng

Sales and Marketing

Membantu saya dengan pemasaran internet Memasarkan proyek prumahan yang terletak di palembang

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: marketing sales ukraine required, marketing sales script sample, marketing sales agency toronto, problem marketing sales promotion, direct marketing sales letter, marketing sales flyer, direct marketing sales commision, internet marketing sales letter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14790428

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹21039 cho công việc này

sanykipmatele

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anandkasundra38

A proposal has not yet been provided

₹14300 INR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0