Đang Thực Hiện

Sales and Marketing

Được trao cho:

josephjarr

I will do it in less thank 48 hrs. Habilidades y experiencia relevante I have more than 4 experience in video marketing. Htos propuestos $55 USD - do it in 24hrs

$55 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0