Đang Thực Hiện

Sales and Marketing

Được trao cho:

piyush09rhce

A proposal has not yet been provided

$166 CAD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $101 cho công việc này

soumikhimu09

Hi, I am soumik biswasr, Social Media Marketing expert.I read your project details carefully. I can do your work perfectly . Expertness and honesty is my goal. I am doing all kind of social media marketing. Speciall Thêm

$35 CAD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0