Send massive sales to my Affiliate link (at least 5 sales) -- 3

Đã Đóng Đã đăng vào 1 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Send buyers to my Affiliate link at Fiverr Pro category, at least 5 buyers

Tiếp thị qua Internet Tiếp thị Quảng cáo Bán hàng Leads

ID dự án: #34751929

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 tuần trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$517 cho công việc này

wpcodersuk

Dear Aderoju, I hope this email finds you well. I am writing to you today to propose a partnership for your upcoming project. As you know, I am a seasoned expert in Internet Marketing, Sales, Marketing, Advertising, Thêm

$550 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vanessa146

Hola buenas tardes. Acabo de ver el anuncio y me encantaria aplicar para el puesto ya que poseo suficiente conocimiento en lo que es el marketing digital, ventas de comercio digital etc... Es mi especialidad y consider Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mohammed468

i have all the necessary requirement for this project, 24/7 access to internet, enough time to take all the activities

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0