Đóng

SEO for 3 keywords

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

Hey,

I am looking for a SEO expert, who can do SEO(only 3 keywords now) for my website.

Please submit your quote with SEO on page and off page activities, what you will do for my website while optimization as well as method by which you will get desire result for my website.

More details will be shared with selected freelancer...

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online