Đã Đóng

Social Media Marketing

Viết content fb, hỗ trợ fanpage,...

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Pinterest, Quảng bá truyền thông

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12805891

7 freelancer chào giá trung bình₫9555555 cho công việc này

HireSeoServices

Respected, We will provide you complete Social Media Marketing and increase more visitors and Google rank. You will get every weekend report. We will use high DA, PA Social Media websites. We will share your website Thêm

₫5500000 VND trong 30 ngày
(70 Nhận xét)
6.7
₫11944444 VND trong 10 ngày
(241 Nhận xét)
6.0
msmasud15

hello sir, I will do REAL Facebook Likes, Instagram followers, Twitter followers I will provide Facebook likes, Instagram followers, Twitter followers and promote your Fanpage • 100% Real Facebook likes, Instagram Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(108 Nhận xét)
5.6
₫11944444 VND trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
4.6
SocialsUps

A proposal has not yet been provided

₫6111111 VND trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.9
soumyakantalenka

I believe in hard work and I can finish work in given time.

₫12777778 VND trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
contentnhatthao

-Đầu tiên sẽ có bộ câu hỏi để tìm hiểu nhu cầu và tìm ra insight của khách hàng cũng như USP của sản phẩm. -Với kinh nghiệm viết các bài quảng cáo về các doanh nghiệp khởi nghiệp, và viết khóa học . Có thể tham khảo Thêm

₫6666666 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0