Xây dựng một nền tảng Tik Tok

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tik tok là một nền tảng xã hội bao gồm giả trí học hỏi làm việc dành cho rất nhiều người

Tiếp thị qua Internet Nhiếp ảnh

ID dự án: #37851475

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$300 cho công việc này

apusarder

Hi, I am Apu Sarder, Social Media Marketing expert.I read your project "" details carefully. Why You Hire Me: 1. Professional managment of all kind of social media accounts. Specially experienced on Facebook/Twitte Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(37 Nhận xét)
5.5
bapitikader

Hi, I am Social Media Marketing expert. Especially I have more experience on Tiktok/ Linkedin / Facebook/Twitter /Instagram / YouTube/ Google & Facebook review Marketing. I can give you real and active like/followers Thêm

$250 USD trong 30 ngày
(55 Nhận xét)
5.5
jgavalo

Hello, my name is Jessica, I would like to work on your project ,Construye una plataforma Tik Tok in fact I can send you a sample of what you need so that you can determine my quality, and in that way verify my skills Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.5