Đã Đóng

Tuyển công tác viên kinh doanh

1 freelancer đang chào giá trung bình $4444 cho công việc này

covernal

Hi, How are you? My Skills are : - Programming Languages- Objective-C / Swift 1.0 ~ 4.1 / Java /React-Native,Js/ C++ / C# / PHP / Angular, .NET, ASP.NET - Mobile Programming : iOS/Objective-C/SWIFT Andr Thêm

$4444 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
1.8